My name is Kacprzak Mieczysław (Tex-Prim)
I live in LODZ, POLAND
602 224 543
TEX-PRIM Maszyny Szwalnicze
TEX-PRIM
Automaty szwalnicze
Prasowalnicze Klejarki
Urządzenia krojcze
Maszyny dziewiarskie
maszyny szwalnicze

Warunki gwarancyjne - firma Tex-Prim

Oferowane przez nas maszyny i urządzenia używane mogą być natychmiast wdrożone do produkcji.

Gwarancji udzielamy według następujących zasad:

- okres objęty gwarancją wynosi dwanaście miesięcy od daty zakupu dla maszyn nowych i odpowiednio sześć miesięcy dla maszyn używanych

- ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 21 dni od daty zgłoszenia

- naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności związanych z regulacją i konserwacją maszyny, do której zobowiązany jest użytkownik, a ponadto nie obejmuje uszkodzeń wynikłych wskutek samowolnych napraw i przeróbek dokonanych przez nieupoważnione
osoby

- gwarancją nie są objęte elementy maszyny lub urządzenia naturalnie zużywające się w trakcie pracy takie jak: chwytacze, noże, płytki ściegowe i ząbki transportowe, oraz materiały narażone na działanie wysokiej temperatury, np.: elektrozawory wytwornic pary, taśmy klejarek i wykładziny stołów prasowalniczych

- sprzedający udzielając gwarancji nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi

- sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody doznane przez użytkownika z powodu awarii maszyny
allegro

ZAPRASZAMY NA AUKCJE

flaga

REALIZUJEMY REFUNDACJE

TEX-PRIM
texprim texprim texprim texprim texprim
Mieczysław Kacprzak

TEX-PRIM MASZYNY SZWALNICZE

maszyny szwalnicze | automaty szwalnicze